• Kırıkkale, Türkiye
  • 06/10/2022

Kurban Edilen Benlik

İktidar ve Benlik söyleşisinde dört egemenlik tipinden bahseder, Michel Foucault.  Bunlardan bir tanesi: Bireylerin hareket tarzını belirleyen ve onları belirli sonlara ya da egemenliğe boyun eğdiren, özneyi nesneleştiren iktidar teknolojileridir. Özne: Yapan, eden, yüklemin …