• Kırıkkale, Türkiye
  • 07/10/2022

Soruların Gücü

İnsan uygarlığının oluşmasında, en önemli itici gücün insani merak olduğunu söyleyebiliriz. İnsan/lık, kendisini içinde yaşar bulduğu dünya ve şartları, kendisinin diğer canlılara göre olan kısıtlılıkları, karşı karşıya kaldığı en sert gerçeklik …