• Kırıkkale, Türkiye
  • 27/05/2022

28 Şubat

Vesayetçi zihniyetin ülkenin tek sahibi olduğu halüsinasyonuyla işgüzarlığa soyunduğu tanımlanması zor gün! Post-modern darbe oluşu da bu zorluktan kaynaklanıyor. Post ön eki -den sonra anlamına geliyor. Sonrasına eklenen en azından tanımlanmıştır …

Lüküs Hayat

HeyLüküs hayat lüküs hayatBak keyfine yan gel de yatNe ömür şeyOh ne rahatYoktur eşin lüküs hayat “Lüküs Hayat, 1933 yılında Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiş bir operettir. Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden …

Kurban Edilen Benlik

İktidar ve Benlik söyleşisinde dört egemenlik tipinden bahseder, Michel Foucault.  Bunlardan bir tanesi: Bireylerin hareket tarzını belirleyen ve onları belirli sonlara ya da egemenliğe boyun eğdiren, özneyi nesneleştiren iktidar teknolojileridir. Özne: Yapan, eden, yüklemin …

Türkiye’de Marksizm

Marksizm, bir iktisatçı ve filozof olan Karl Marx’ın sanayi devrimi sonrasında iktisadi olarak kapitalizmi çözümlemesi ve değerlendirmesiyle ortaya çıkmıştır. Fikri ve ideolojik temelinde Hegel diyalektiğinin belirgin katkısı olmuştur. Bu bütünleşmeyle birlikte …