• Kırıkkale, Türkiye
  • 18/08/2022

TARAFLAR

           Taraftar olmayı seviyoruz.            Bi taraf olan bertaraf olur diye de taraftar olmanın dayanılmaz cazibesini kutsuyoruz.            Taraftarlığımızın içi dolu mu? O da pek öyle değil gibi.            Bizim olan-olmayan, …

Türkiye’de Marksizm

Marksizm, bir iktisatçı ve filozof olan Karl Marx’ın sanayi devrimi sonrasında iktisadi olarak kapitalizmi çözümlemesi ve değerlendirmesiyle ortaya çıkmıştır. Fikri ve ideolojik temelinde Hegel diyalektiğinin belirgin katkısı olmuştur. Bu bütünleşmeyle birlikte …

Soruların Gücü

İnsan uygarlığının oluşmasında, en önemli itici gücün insani merak olduğunu söyleyebiliriz. İnsan/lık, kendisini içinde yaşar bulduğu dünya ve şartları, kendisinin diğer canlılara göre olan kısıtlılıkları, karşı karşıya kaldığı en sert gerçeklik …

Beyaz-Siyah-Gri Türkler

(Grileşen Siyah Türkler)Beyaz Türkler, Batılı ve seküler hayat tarzını benimsemiş, ekonomik düzeyi yüksek, eğitim hayatının tümünü veya bir bölümünü yurt dışında tamamlamış güçlü azınlığı ifade eder.Siyah Türkler kavramı esasen şehirlilik-taşralılık ikilemi …