E V L A T L A R A

  • Gündem
  • 25 Nisan 2022
  • 09:49
E V L A T L A R A

Y i ğ i t l i ğ i    ö ğ r e t e l i m ,

            Zalimin zulmüne her yerde, her zamanda ve herkese karşı göstermesini, yiğit gördü mü destek olmanın erdemini, kimseler yokken olmanın cazibesini…

A d a m l ı ğ ı   b e l l e t e l i m ,

           Olması gerekeni bitirmeyi, yapılması lazım olanı etmeyi, söyleneceği demeyi kendine vazife bilmeyi…

A d a l e t i    y a ş a t a l ı m ,

           Bütün kutsal inançların emrettiğini, insan olmanın adil olmayı gerektirdiğini, kuranın özü olduğunu, nitelikli ibadet olduğunu…

D e l i k a n l ı l ı ğ ı   ö z e n d i r e l i m ,

          Garibana yan durmayı, yetimin başını okşamayı, kimsesizin kimsesi olana yakın durmayı, yalnız kalmanın yanlış olmadığını…

H e r i f l i ğ i   t a v s i y e    e d e l i m ,

           Cinsiyetle alakası olmadığını, duruş sahibi olmanın insanı mutlu edeceğini, veren el olmanın saadetini…

D o s t   e d i n m e y i   m e c b u r   k ı l a l ı m ,

          Hayatta yenecek ekmeğin de yürünecek yolun da ağlanacak zamanın da gülünecek hallerin de birkaç kişi ile daha cezbedici olduğunu…

D i r a y e t e   y ö n l e n d i r e l i m ,

          Canının her istediğini yememeyi, istediğin her kıyafeti giymemeyi, arzularını kontrol etmeyi…

F e r a s e t i   d i k t e   e d e l i m ,

          Hiçbir makam mevkiinin kıymeti olmadığını yaratılanın yaratandan müllhem çok değerli olduğunu, oyun oynaştan ibaret dünyaya takılmamayı…

E ğ i t i m i   ö ğ r e t e l i m ,

          Öğrenmekten ziyade eğitilmeyi, öğrendiğini yaşamayı, bunun bitmeyeceğini, ölene kadar talebe olmanın kıymetini…

S a m i m i y e t i   d e ğ e r l i   g ö s t e r e l i m ,

            Samimiyetsiz yoğurulan hamurun ekmek olmayacağını, çayı gönülden ısmarlamayanın çayının içilmeyeceğini, yanılsak da samimi kalmak lazım geldiğini…

D i k   d u r m a y ı   a ç ı k l a y a l ı m ,

            Kırmadan, dökmeden, dikleşmeden dik durmanın millete de insanlığa da fayda vereceğini, doğru bildiğin yolda sıkı olmanın kalitesini…

Z a r a f e t i   s e m p a t i k   k ı l a l ı m ,

            Çay isterken zarafeti, yürürken zarafeti, bakarken zarafeti, konuşurken zarafeti, susarken bile zarafeti dünyanın anlamasına fırsat vermeyi…

S u s m a n ı n    d a    g ü z e l   o l a b i l e c e ğ i n i ,

            Çok konuşanın çok bilmediğini, bilenin susmayı sevdiğini, durmanın güzelliğini, sessizliğin çığlığını…

S e v m e y i   a n l a t a l ı m ,

           Gönlü geniş tuttukça mevzi kazanıldığını, sevmenin bitmediğini, sevgi kaynağının kullandıkça coştuğunu, sevdikçe muhabbetin bereketlendiğini

D ü r ü s t l ü ğ ü    g i y d i r e l i m ,

           Yalandan yılandan korkar gibi korkmayı, münafık olmanın rezilliğini, düzgün olanın eğri olandan güzel göründüğünü, en son merhalede kazanacağını

V a t a n p e r v e r l i ğ i   k u t s a y a l ı m ,

           Göçse çatı hepimizin altında kalacağını, gideceğimiz hiçbir sığınacak kapı olmadığını, sevdikçe güzelleşeceğini, güzelleştikçe seveceğimizi…

M i l l e t p e r v e r l i ğ i    z e r k   e d e l i m ,

           Irktan, dinden, mezhepten, coğrafyadan, ideolojiden bağımsız olduğunu, geçmişteki birliğin geleceğe taşınması ile her şeyin daha güze olacağını, birlikte başarmanın mutluluk vereceğini…

K u l l u ğ u    s e v d i r e l i m ,

           Seversek seven bizden daha kudretli sever. Bir deryada katre olmanın dayanılmaz zayıflığında engin olmanın huzurunu…

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.

57526

HARÇLIKLAR DEPREMZEDE KARDEŞLERE

2 BİN 243 DEPREMZEDE TEDAVİ EDİLDİ

PAZARCIK'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Güvenlik Şube Provokatörlere Geçit Vermiyor

VALİ TEKBIYIKOĞLU “Kırıkkale halkının büyük desteğini gördük

KIRIKKALE'DEN DESTEK YOLA ÇIKTI

SIRADAKİ HABERLER